Превоза на трудноподвижни хора се извършва:

  • ОТ ДОМЪТ ДО БОЛНИЦАТА

  • ВЪТРЕШНО ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ С ЧАСТНА ЛИНЕЙКА В ПЛЕВЕН

  • ОТ БОЛНИЦАТА ДО ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

  • ОТ ТЕКЛ-А ДО ДОМА

  • МЕДИЦИНСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ

  • ЕКИП ОТ ШОФЬОР И САНИТАРИ, НОСАЧИ С НОСИЛКА

  • ДЕНОНОЩЕН ТРАНСПОРТ С ЧАСТНА ЛИНЕЙКА

  • ТРАНСПОРТ ДО ДРУГА КЛИНИКА В СТРАНАТА

  • СВАЛЯНЕ И КАЧВАНЕ НА БОЛНИ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ЕТАЖ И КИЛОГРАМИ НА ПАЦИЕНТА

  • СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В БОЛНИЦИ, ХОСПИС, РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ДР.